Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi

Değerli Meslektaşlarım,

TOTBİD Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesinin önemli aktivitelerinden olan ve her yıl gerçekleştirilen “ Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu’ nun “  12. si 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul ‘ da Taksim Point Hotel ‘ de gerçekleştirilecektir.

Hedef kitle asistanlar ve bilgilerini yenilemek isteyen uzmanlar olup; ayak ve ayak bileğinin popüler konuları kursta sistematik olarak sunulacaktır. Bu kurs ayrıca TOTEK tarafından asistan eğitimi süresince alınması gerekli zorunlu kurslar içerisinde de yer almaktadır.

Şu ana kadar düzenlenen 11 kursa katılan konuk misafirlerimiz çok değerli katkıda bulundular.  Bu yıl düzenlediğimiz 12. Kursa,  ABD ‘ nin önde gelen Ayak ve Ayak Bileği Cerrahlarından Selene G. Parekh (Durham, North Carolina) katılarak deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır.

İki gün sürecek kursta sekiz oturumda ayak ve ayak bileği cerrahisinde temel kavramlar, travmaları, spor yaralanmaları, bağ ve tendon yaralanmaları, artrozlar, nöromuskuler hastalıklar, sık görülen diğer patolojiler ve halluks valgus güncel bilgilerle detaylı sunulacaktır.

Değerli meslektaşlarım, büyük özveriyle hazırlanan ve ülkemizdeki konusunun tek ve özgün etkinliği olan bu kursa katılımınız bizlere onur verecektir. Katılarak vereceğiniz katkıya şimdiden teşekkür eder; saygılarımızı sunarız.


Sekreter

Doç. Dr. Kaya Akan


Kurs Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın

 

1. Gün - 22 Eylül 2017 Cuma

08.00-08:30
I. Oturum Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Temel Kavramlar / Basic Topics of Foot & Ankle
Moderatör: Dr. Ahmet Turan Aydın
08.30-08.40 Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Yenilikler / What’s new in Foot and Ankle surgery ?
Dr. Selene Parekh
08.40-08.55 Anatomi ve biyomekanik / Anatomy and Biomechanics
Dr. Mehmet Esat Uygur
08.55-09.25 Ayak ve ayak bileği muayenesi / Physical examination of Foot and Ankle
Dr. Selene Parekh
09.25-09.40 Görüntüleme / Imaging of Foot and Ankle
Dr. Emre Baca
09.40-09.50 Ayakkabılar ve Ortezler / Shoes and Orthoses
Dr. Semih Ayanoğlu
09.50-10.00 Açılış Konuşmaları / Opening Ceremony
Dr. Kaan Irgıt, Dr. Ahmet Turan Aydın,
Dr. Selene Parekh
10.00-10.30 Kahve arası, Coffee break
II. Oturum Ayak ve Ayak Bileği Çevresi Kırıkları / Fractures around Foot and Ankle
Moderatör: Dr. Haluk Yetkin
10.30-10.45 Malleol kırıkları / Malleolar Fractures
Dr. Mehmet Esat Uygur
10.45-11.00 Kalkaneus kırıkları / Calcaneus fractures
Dr. Engin Eceviz
11.00-11.10 Midtarsal bölge Kırıkları (Lisfranc,Cuboid) / Midtarsal fractures
Dr. Emre Baca
11.10-11.20 Stres kırıkları / Stress fractures
Dr. Hakan Bahar
11.20-12.00 Tartışma ve Olgu Tartışması / Discussion and Case Discussion
12.00-13.00 Yemek, Lunch
III. Oturum Spor Yaralanmaları, Artroskopi, Tendon problemleri / Sports Injuries, Tendinopathies, Arthroscopy
Moderatör: Dr. Mustafa Ürgüden
13.00-13.15 Ayak bileği ve Ard ayak artroskopisi / Ankle and Hindfoot Arthroscopy
Dr. Ahmet Turan Aydın
13.15-13.30 Talus osteokondral lezyonları / Talus Osteochondral Lesions
Dr. Barış Kocaoğlu
13.30-13.40 Aşil tendinopatileri / Achilles Tendinopathies
Dr. Nurettin Heybeli
13.40-13.50 Peroneal tendon sorunları / Peroneal tendon problems
Dr. Mustafa Ürgüden
13.50-14.00 Diğer spor yaralanmaları ( Turf Toe, plantar fasya vb ) / Other Sports Injuries (Turf Toe, Plantar Fascia etc)
Dr. Erdem Bagatur
14.00-14.10 Tartışma / Discussion
14.10-14.30 Kahve arası, Coffee break
IV. Oturum Ayak Bileği İnstabiliteleri, Bağ Yaralanmaları, Aşil tendon kopmaları / Ankle Instabilities, Ligament injuries and problems of Achiles
Moderatör: Dr. Kaan Irgıt
14.30-14.40 Ayak Bileği Bağ Yaralanmaları (Sindesmoz-Deltoid)/ Ankle Ligament Injuries
Dr. Selene Parekh
14.40-14.50 Lateral ayak bileği instabiliteleri / Lateral ankle instabilities
Dr. Ali Öznur
14.50-15.00 Ayak bileği bağ yaralanmaları sonrası rehabilitasyon / Rehabilitation after ankle ligament injuries
Dr. Zankhna Parekh
15.00-15.15 Aşil tendon Tamiri Akut - Geç tamir / Achilles rupture Acute-late repair
Dr. Kaan Irgıt
15.15-15.25 Aşil yaralanmaları sonrası hızlandırılmış rehabilitasyon / Accelerated rehabilitation after Achilles tendon injuries
Dr. Zankhna Parekh
15.25-16.25 Vaka Tartışması / Case discussions
 


2. Gün - 23 Eylül 2017 Cumartesi

I. Oturum Ayak ve ayak bileğinde artroz / Arthritis of Foot and Ankle
Moderatör: Dr. Önder Kılıçoğlu
08.00-08.15 Ayak bileği artroplastisi / Total ankle arthroplasty
Dr. Selene Parekh
08.15-08.30 Ayak bileği artrodezi / Ankle arthrodesis
Dr. Tahir Öğüt
08.30-08.40 Subtalar artrodez / Subtalar arthrodesis
Dr. Önder Kılıçoğlu
08.40-08.50 Triple artrodez / Triple arthrodesis
Dr.Tulgar Toros
08.50-09.00 Erişkin pes planusu ( PTT yetmezlik sendromu ) / Adult pes planus
Dr. Selene Parekh
09.00-09.30 Tartışma / Discussion
09.30-09.50 Kahve arası, Coffee break
II. Oturum Nöromuskuler Hastalıklar / Neuromuscular Diseases
Moderatör: Dr. Tahir Öğüt
09.50-10.05 Pes Cavus - Etyopatogenez ve tedavisi / Pes Cavus - Pathogenesis and treatment
Dr. Tahir Öğüt
10.05-10.20 Romatoid Ayak / Rheumatoid Foot
Dr. Selim Muğrabi
10.20-10.35 Diyabetik ayak / Diabetic Foot
Dr. Önder Kılıçoğlu
10.35-10.45 Morton Nöroması ve sinir sıkışmaları / Morton Neuroma
Dr. Kaya Akan
10.45-10.55 Topuk ağrısı / Heel Pain
Dr. Uğur Şaylı
10.55-11.05 Tartışma / Discussion
III. Oturum Diğer ayak problemleri / Special Problems of Foot and Ankle
Moderatör: Dr. Önder Kılıçoğlu
11.05-11.20 Çekiç ve pençe parmak deformitelerine yaklaşım / Hammer, claw & mallet toe
Dr. Semih Ayanoğlu
11.20-11.30 Juvenil Pes Planus / Juvenile Pes Planus
Dr. Cengiz Çabukoğlu
11.30-11.40 Sesamoid Patolojileri / Sesamoid problems
Dr. Metin Uzun
11.40-11.55 Halluks rijidus / Hallux rigidus
Dr. Namık Kemal Özkan
11.55-12.05 Tırnak Sorunları / Nail Problems
Dr. Selim Muğrabi
12.05-12.15 Ayak ve ayak bileğinin sık görülen tümörleri /
Foot and ankle tumors
Dr. Ahmet Turan Aydın
12.15-12.25 Tartışma / Discussion
12.25-13.10 Yemek, Lunch
IV. Oturum Halluks Valgus / Hallux Valgus
Moderatör: Dr. Tanıl Esemenli
13.10-13.25 Halluks Valgus Etyopatogenez - Karar Verme / Hallux Valgus Ethiopathogenesis - Decision Making
Dr. Tanıl Esemenli
13.25-13.40 Distal ve cisim osteotomileri Akin /
Distal and shaft osteotomies
Dr. Kaan Irgıt
13.40-13.55 Proksimal Osteotomiler / Proximal Osteotomies
Dr. Ali Öznur
13.55-14.10 Lapidus / Lapidus procedure
Dr. Selene Parekh
14.10-14.25 Halluks varus ve sık görülen komplikasyonlar / Hallux varus and frequent complications
Dr. Selene Parekh
14.25-15.30 Vaka Tartışması / Case discussions

Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
Evaluation and Closing Ceremony

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...