Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi

1.  Gün - 23 Eylül 2016 Cuma

 

Kayıt ve Açılış konuşmaları

07.30-08.00             Kurs başkanı  Dr. Mustafa Ürgüden

 

I.    Oturum             Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Temel Kavramlar

08.00-08.15         Cerrahi anatomi Dr. Hakan Bahar

08.15-08.30         Radyolojik tetkikler Dr. Emre Baca

08.30-08.45         Ayak cerrahisi internal fiksasyon materyalleri Dr. Haydar Özcan

08.45-09.00         Ayak ve ayak bileği muayenesi Dr. Ahmet Turan Aydın

09.00-09.15         Ayak ve Ayak Bileği Biyomekanik değerlendirme What is normal? What is not? Dr. Haydar Özcan

09.15-09.35         Yürüyüş Analizi (ayak cerrahisi spesifik) “Gait assessment” What to look for?, How to assess the posture & gait?, Normal & Abnormal?, What does it mean? Dr. Haydar Özcan

09.35-09.45             Tarftşma

09.45-10.00             Kahve arası, Coffee Brake

 

II.     Oturum         Ayak ve Ayak Bileği Çevresi Kırıklar

10.00-10.15          Lisfrank yaralanmaları Dr. Oğuz Poyanlı

 

10.15-10.30          Metatars Stres Kırıkları Dr. Yüksel Yurttaş

 

10.30-10.45          Talus kırıkları Dr. Oğuz Durakbaşa

10.45-11.00          Kalkaneus kırıkları Dr. Mehmet Erdil

11.00-11.15          Malleol kırıkları (Tek-Bimalleoler) Dr. Namık Kemal Özkan

11.15-11.30          Posterior malleol kırıkları Dr. Ufuk Özkaya

11.30-11.45          Pilon kırıkları Dr. Ercan Çetinus

11.45-12.00          Tarftşma

12.00-13.00          Yemek, Lunch


III.          Oturum  Spor Yaralanmaları, Artroskopi, Tendon problemleri

 

13.00-13.15         Talus osteokondral lezyonlara yaklaşım  Dr. Tahir Öğüt 

 

13.15-13.25         Başparmak eklemi osteokondral lezyonları  Dr. Haydar Özcan 

 

13.30-13.40         Aşil tendinopatileri Dr. Tekin Kerem Ülkü

13.40-13.50         Retrokalkaneal ağrı Dr. Haydar Özcan

13.50-14.00         Topuk ağrısı – Plantar Fasiit Dr. Semih Ayanoğlu

14.00-14.10         Tartışma


14.10-14.30          Kahve arası, Coffee Brake


14.30-14.40          Sindezmoz yaralanmaları – Akut/Kronik Dr. Gökhan Meriç

14.40-14-50          Lateral ayak bileği instabiliteleri Dr. Barış Kocaoğlu 

 

14.50-15.00          Aşil tendon tamiri - Akut/Geç Dr. Önder Kılıçoğlu 

 

15.00-15.10          Peroneal tendon sorunları Dr. Mustafa Ürgüden 

 

15.10-15.30          Tartışma

15.30-16.00          Kahve arası, Coffee Brake

 

IV. Oturum  Ard ayak sorunları ve Artrozlar


16.00-16.15          Ayak bileği artrozu, etiyopatogenez ve tedavi seçenekleri Dr. Tolga Atay

 

16.15-16.30         Ayak bileği artroplastisi Dr. Nurettin Heybeli 

 

16.30-16.45         Ayak bileği artrodezi Dr. Önder Kılıçoğlu 

 

16.45-17.00         Ayak bileği artrozu alternatif tedaviler Eksternal Fiksatör Distraksiyon ve diğer alternatifler Dr. Hakan Bahar

17.00-17.15         Subtalar artrodez Dr. Engin Eceviz

17.15-17.30         Tartışma Kapanış

 

2.  Gün - 24 Eylül 2016 Cumartesi

I.  Oturum               Pes Kavus ve Pes Planus

08.00-08.12             Pes Cavus etiyopatogenez ve tedavisi Dr. Yakup Yıldırım

08.12-09.24             Ortez üretimi (eski ve yeni teknikler) Orthoticmanufacturing(oldandnewtechniques) Dr. Haydar  Özcan

09.24-09.36             Juvenil Pes Planus Felksible – Rijid? Dr. Mithat Öner

09.36-09.48             Posterior tibial tendon yetmezliği Dr. Tahir Öğüt

09.48-10.00             Pes Planus alternative tedaviler “Extra Talotarsal Stabilisation Surgery (Hyprocure Implants) For Flat Feet” Dr. Haydar Özcan

10.00-10.15             Tarftşma

10.15-10.30             Kahve arası, Coffee Brake


II. Oturum               Ayak Önü Problemleri I
 

10.30-10.45             Çekiçvepençeparmakdeformitelerineyaklaşım Dr. Semih Ayanoğlu

10.45-11.00             Morton Nöroma Dr. Metin Uzun

11.00-11.15             Sesamoid Patolojileri Dr. Ramazan Akmeşe

11.15-11.30             Halluks rijidus Dr. Uğur Şaylı

11.30-11.45             Bette (Tailors B) Dr. Selim Muğrabi

11.45-12.00             Freiberg’s Hastalığı Dr. Yüksel Yurttaş

12.00-12.10             Tarftşma

12.10-13.00             Yemek, Lunch
 

I.    Oturum            Ayak Önü Problemleri II; Halluks Valgus

 

13.00-13.15       Chevron ve Modifiye Chevron osteomisi Dr. Tanıl Esemenli

13.15-13.30       Akin Dr. Semih Ayanoğlu

13.30-13.45       Scarf osteomisi Dr. Tekin Kerem Ülkü

13.45-14.00       Lapidus prosedürü Dr. Tulgar Toros

14.00-14.15       Proksimal Metatars osteotomileri Dr. Ali Öznur

14.15-14.30         Minimal İnvaziv Ayak Cerrahisi – Yeni yaklaşımlar What is it? Why?, Supporting Literature, How is it done?, Examples, what’s the world doing?, Future? Dr. Haydar Özcan

14.30-14.40       Tartışma

 

14.40-15.00       Kahve arası, Coffee Brake

 

II.    Oturum           Podoloji

 

15.00-15.20     Podiatrik Testler

Ayak nörolojik, vasküler ve dermatolojik değerlendirme, kullanilan aparatlar ve tedavide tavsiyeler.

Klinik Podiatrik Hastalıklar (Ne / Nasıl Tedavi edilir?) “Clinical Podiatry disease based (What we treat and how we treat it)” Dr. Haydar Özcan

15.20-15.30     Podiatri Kliniğinde sık kullanılan araç ve gereçler “Commonly used tools and materials in clinics” Dr. Haydar Özcan

15.30-15.45     Ayak Tırnak Patolojileri Dr. Gaye Sarıkan

15.45-16.00     Baftk Tırnak (Ingrown Toe Nail) Patomekanik, doğru teşhis?, konservatif ve cerrahi tedaviler Dr. Haydar Özcan

16.00-16.15     Tırnak deformasyonları için ortoniksi uygulamaları Dr. Birce Buturak Küçük

16.15-16.30     Ayak bakımında yeni buluşlar ve teknolojiler “New inventions & technologies in foot care” Dr. Haydar Özcan

16.30-16.45     Ayak cilt problemleri Dr. Gaye Sarıkan

16.45-17.00     Siğil (Wart) ve Tırnak Mantarı (Onikomikoz) Sebepler, Güncel tedaviler (Lazer tedavisi vs.), Cerrahi Teknikler Dr. Hakan Bahar

17.00-17.15     Nasırlar; Parmak Üstü Nasır

(Hardcorn - Digital Corns) ve Parmak arası (Interdigital Corn) Dr. Sibel Maşacı

17.15-17.30     Podolojik uygulamada slikon ortezler Dr. Okan Özkunt

17.30-17.45     Ayakkabılar

Tedavide doğru ayakkabı seçimini nasıl yapmalıyız? “Foot types? & Shoes types?”

“Getting the right shoes for the right patient” Dr. Haydar Özcan

17.45-18.00       Tartışma Kapanış

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...