Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi

10. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu
 
9 - 10 Ekim 2015
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Değerli Meslektaşlarım,

Ülke olarak zor ve sıkınftlı dönemler geçiriyoruz. Başımızı dik, gönlümüzü ferah ve zihnimiz açık tutmak her zamankinden daha zor. Ancak bilim insanları ve toplumun akıl liderleri olarak düşünmeye, üretmeye, araşftrmaya devam etmek zorundayız. Bu bağlamda hastalarımıza daha kaliteli ve güncel sağlık hizme- tini vermek amacıyla hepinizi kursumuza davet etmek istiyoruz. Bu sene şubemizin 10. kuruluş yıldönümü ve 10. Ayak ve Ayak bileği cerrahisi kursunu düzenleyeceğiz. Bu kurs her zaman ol- duğu gibi hem asistan eğitimindeki eksiklere yönelik olarak asis- tan eğitimine katkıda bulunmak amacıyla hem de ayak ve ayak bileği cerrahisine ilgi duyan meslektaşlarımıza güncel hastalık- ların tanı ve tedavi algoritmaları ile ilgili bilgi vermek niyetiyle planlanmışftr.

10 yıldır kurslarımıza sayısız yabancı misafirimiz katkıda bu- lundu. Şubemizin kuruluş yılından bu yana şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve diğer üyelerin desteği ile son dere- ce çağdaş, kapsamlı ve eğitici kurslar düzenlendi. Amerika ve Avrupa’dan ortopedi ve podiatri ile uğraşan üst düzey eğiticiler ülkemize geldiler. Bu sene de yine Amerikada’dan 60’ın üze- rinde bilimsel makalesi bulunan, 2000 üzerinde halluks valgus ameliyaft yapmış olan, Harvard Medical School Ayak ve Ayak bileği cerrahisi bölüm başkanı, Christopher W.DiGiovanni misa- firimiz olacak. Kendisine Türkiye’den çok değerli 21 eğitici hoca eşlik edecektir. İki günlük kursta, ayak ve ayak bileği muayene- sinden en sık karşılaşılan ayak ve ayak bileği cerrahisi sorunları- nın tedavilerine, 7 oturumda 34 adet konuşma yapılacakftr. Bu sene ayrıca kursiyerlerin ve eğiticilerin getirdiği vakalar üzerin- den interaktif tarftşmalar için 3 bölüm ayrılmışftr. Kursiyerleri- mizden akıllarına takılan vakaları getirmelerini de rica ediyoruz. Türkiye’nin geçtiği bu zor dönemde, bizler için çok önemli 10.yı- lımızda sizleri aramızda görmekten onur duyarız. Kursa göstere- ceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz.

Op. Dr. Kaan Irgıt Kurs Başkanı

 

09 Ekim 2015 / 1.Gün

Kayıt ve Açılış konuşmaları

8.00-8.20              Kurs başkanı Kaan Irgıt

 I.  Oturum               Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Temel Kavramlar,

8.20-8.30              Ayak ve Ayak bileği cerrahisinde yenilikler, Christopher W. DiGiovanni

8.30-8.45              Cerrahi anatomi, Hakan Bahar

8.45-9.00              Radyolojik tetkikler, Emre Baca

9.00-9.30              Ayak ve ayak bileği muayenesi, Christopher W. DiGiovanni

 

9.30-10.00               Kahve arası, Coffee Brake

I.   II. Oturum              Ayak ve ayak bileği  çevresi kırıkları,

  10.00-10.10             Lisfranc yaralanmaları, Christopher W. DiGiovanni

  10.10-10.20             Talus kırıkları, Oğuz Durakbaşa 

  10.20-10.30             Kalkaneus kırıkları, Kaya Akan

  10.30-10.40             Posterior malleol kırıkları, Ufuk Özkaya 

  10.40-10.50             Malleol kırıkları (Tek-bimalleoler), Namık Kemal Özkan

  10.50-11.00             Pilon kırıkları, Christopher W. DiGiovanni

  11.00-11.15             Tartışma

  11.15-12.00             Vaka Tartışması

  12.00-13.00             YemekLunch

   

   III.     Oturum             Spor Yaralanmaları, Artroskopi, Tendon problemleri

  13.00-13.15             Ayak bileği artroskopisi, Ard ayak artroskopisi, Ahmet Turan Aydın

  13.15-13.30             Talus osteokondral lezyonlara yaklaşım, Tahir Öğüt

  13.30-13.40             Aşil tendinopatileri, Yakup Yıldırım

  13.40-13.50             Peroneal Tendon sorunları, Mustafa Ürgüden

  13.50-14.00             Tartışma

  14.00-14.30             Kahve arasıCoffee Brake

  14.30-14.40             Sindezmoz yaralanmaları, Devrim Akseki

  14.40-14-50             Lateral ayak bileği instabiliteleri, Barış Kocaoğlu

  14.50-15.00             Aşil tendon Tamiri Geç-Akut tamir, Kaan Irgıt 

  15.00-16.00             Vaka Tartışması

 

   10 Ekim 2015 / 2.Gün

I  I.  Ard ayak sorunları ve Artrozlar

    8.00-8.15              Ayak bileği artrozu, etiyopatogenez ve tedavi seçenekleri Christopher W. DiGiovanni

    8.15-8.30              Ayak bileği artroplastisi, Tahir Öğüt

    8.30-8.40              Ayak bileği artrodezi, Emre Baca

    8.40-8.50              Subtalar artrodez, Önder Kılıçoğlu

    8.50-9.00              Topuk ağrısı, Uğur Şaylı

    9.10-9.30              Tartışma

    9.30-10.00               Kahve arası, Coffee Brake

 

   II.   Oturum              Pes Kavus ve pes planus

   10.00-10.15             Pes Cavus etiyopatogenez ve tedavisi, Christopher W. DiGiovanni  

   10.15-10.30             Pes Planus Juvenil, Semih Ayanoğlu

   10.30-10.40             Posterior tibial tendon yetmezliği., Nurettin Heybeli

   10.40-10.50             Triple artrodez, Tulgar Toros

   10.50-11.00             Tartışma

 

III.  Oturum              Ayak Önü problemleri

 11.00-11.15             Çekiç ve pençe parmak deformitelerine yaklaşım, Semih Ayanoğlu

11.15-11.25             Morton Noroma, Selim Muğrabi

11.25-11.35             Sesamoid Patolojileri, Hakan Bahar

11.35-11.45             Halluks rijidus, Kaan Irgıt

11.45-12.10             Tartışma

12.10-13.10              Yemek, Lunch

 

IV. Oturum              Ayak Önü problemleri Halluks Valgus

13.10-13.25             Distal osteotomiler-Akin, Tanıl Esemenli

13.25-13.40             Scarf, Christopher W. DiGiovanni

13.40-13.55             Lapidus, Christopher W. DiGiovanni

13.55-14.10             Proksimal osteotomiler, Ali Öznur

14.10-15.00             Vaka Tartışması

© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...