Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Şubesi

Eğiticiler

Prof. Dr. Michael J. Coughlin (ABD)
Prof. Dr. James K. DeOrio  (ABD)
Prof. Dr. James A. Nunley (ABD)

BİLİMSEL PROGRAM

5 Eylül 2008, Cuma  

08:00-08:45  Kayıt
08:45-09:00  Açılış 

1. Baş Parmak Problemleri

09:00-09:20  Halluks Valgusta Radyografik Değerlendirme                                 COUGHLIN 

09:20-09:50  Distal Osteotomiler (Teknik ve Sonuçlar)                                       DeORIO
(Akin, Reverdin, Giannini ve diğerleri)      

09:50-10:20  Proksimal Osteotomiler (Teknik ve Sonuçlar)                                  COUGHLIN
(SCARF, Ludloff ve diğerleri)   

10:20-10:45  Halluks Rijidus 2008:                                                                  NUNLEY 
(Traşlama, Füzyon, İnterpozisyon Artroplastisi, Mikrokırık, Osteotomi)  

10:45-11:15   Kahve Arası                                                                                                                                               
11:15-12:00  Başarısız Halluks Valgus Cerrahisi                                                 COUGHLIN
Olgu Sunumları ve Olgu Tartışması

12:00-12:30  CROCS RX                                                                               THOMAS HOEVEN

12:30-13:30   Öğle Yemeği 

2. Ayak Önü ve Ortası Problemleri

13:30-13:55  Romatoid Ayak Deformiteleri : Yeni Görüşler 2008                           COUGHLIN
Değerlendirme ve Tedavi

13:55-14:20  Metatarsalji I:                                                                          NUNLEY      

14:20-14:50  Metatarsalji II:                                                                         DeORIO

14:50-15:20  Başarısız Ayak Önü Cerrahisi—Kurtarma Prosedürleri.                      COUGHLIN 

15:20-16:10  Olgu Tartışması:                                                                       DeORIO
Ayak Önü Problemleri ve Girişimler

16:10- 16:30  Kahve Arası

3. Komplikasyonlar

16:30-17:30 En Kötü Komplikasyonum: Nasıl oldu, Nasıl Çözdüm?                            NUNLEY, COUGHLIN, DEORIO  
17:30-17:45  Katılımcı soruları

17:45           Kapanış

6 Eylül 2008, Cumartesi

 

4. Ayak Bileği

08:00-08:25  Ayak Bileği İnstabilitesi (Medial, Lateral, Kombine)                           NUNLEY  

08:25-08:50  Ayak Bileği Osteokondral Lezyonlarının Değerlendirilmesi                    DeORIO       
ve Tedavisi  

08:50-09:00  Ayakta Ödem ve Talus Avasküler Nekrozu                                     NUNLEY

09:00-09:30  Osteoartrit — Tedavi Seçenekleri (Tibial Osteotomi, Mikrokırık,           DeORIO
Artroskopik Debridman, Distraksiyon Artroplastisi) 

09:30-10:00  Başarısız Füzyonda Kurtarma Ameliyatları                                                COUGHLIN

10:00-10:30   Kahve Arası

5. Ayak Arkası ve Ayak Ortası Dejenerasyonu

10:30-11:00  Ayak Ortası Artriti  (Değerlendirme ve Tedavi)                                DeORIO 

11:00-11:30  Charcot Ayak- Değerlendirme ve Tedavi                                        NUNLEY
(Alçılama, Plaklama, Eksternal Fiksatör Endikasyonları ve 
Diğer Tedavi Yöntemleri)  

11:30-12:15  Olgu Tartışması ve Sorular                                                                        NUNLEY

12:15-13:00  Öğle Yemeği

6. Pes Planus ve Pes Kavus

13:00-13:30  Pes Kavus- Değerlendirme, Cerrahi Teknikler, Endikasyon,               NUNLEY
Kontrendikasyonlar, Sonuçlar    

13:30-14:00  Jüvenil Pes Planus- Değerlendirme, Cerrahi Teknikler, Endikasyon,       COUGHLIN
Kontrendikasyonlar, Sonuçlar  

14:00-14:30   Posterior Tibial Tendon Yetmezliği: Evre 1 ve 2                               DeORIO

14:30-15:00  Posterior Tibial Tendon Yetmezliği: Evre 3 ve 4                               COUGHLIN

15:00-15:20   Kahve Arası

7. Total Ayak Bileği Artroplastisi

15:20-15:40  Genel Bakış                                                                                                 DeORIO

15:40-16:00  Başarısız Cerrahide Kurtarma Ameliyatları                                               NUNLEY

16:00-16:15  Soru ve Olgu Tartışması

16:15           Kapanış

 

 
 
© Tüm hakları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği’ne aittir.
Loading...

İşleminiz gerçekleştiriliyor. Lütfen bekleyiniz...