Başkan Prof. Dr. Tulgar TOROS
Önceki Başkan  Doç. Dr. Kaan IRGIT 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Semih AYANOĞLU
Sekreter Doç. Dr. Emre BACA
Sayman Doç. Dr. Esat UYGUR
Üye Op. Dr.  Engin ECEVİZ
Üye Doç. Dr. Metin UZUN
Üye Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM