Ulusal ve uluslararası alanda ayak ve ayak bileği cerrahisi ile ilgili her türlü bilimsel toplantı, kurs ve eğitim faaliyetlerini ülkemiz adına planlamak, yapmak, denetlemek, destek olmak; bilimsel dergi ve kitap yazmak; asistan ve fellow eğitim programlarını oluşturmak ve katkıda bulunmak.

 

Halkı ayak ve ayak bileği sağlığı konusunda bilgilendirmek.